Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a 62-510 Konin tel. 63 242-26-80  sekretariat@ksmkonin.pl